Vrijwillige mantelzorgers gezocht

Van mantelzorg wordt vaak gedacht dat het door een persoon moet worden gedaan die familie of een goede vriend is van de persoon die zorg nodig heeft. Dit is echter niet het geval. Mantelzorg draait eigenlijk om de liefde voor de mens en het willen helpen. Het is de verantwoordelijkheid die de gemeenschap op zich zou moeten nemen.

Als Servicepunt Vrijwilligers Lisse willen we een functie volbrengen op het gebied van mantelzorg in Lisse. Er zijn mensen die mantelzorg nodig hebben. Dan kunnen ze langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en hoeven ze niet bij het minste geringste akkefietje te verhuizen naar een verzorgingstehuis. Veel mensen willen bij voorbaat niet in een verzorgingstehuis of bejaardentehuis wonen. Ze voelen alsof dit de plek is waar mensen dood gaan.

Aan de andere kant hebben mensen wel zorg nodig. Dit is niet altijd professionele zorg, maar is vaak juist aandacht uit liefde; er voor iemand willen en kunnen zijn. Er zijn echter veel mensen die niet iemand in hun omgeving hebben die hen hier regelmatig bij kan helpen.

Kinderen wonen bijvoorbeeld in de stad en komen eens in de paar weken langs, maar zijn door hun drukke bestaan niet in staat om dagelijkse taken te volbrengen. Tegelijkertijd willen de ouderen hun kinderen hier niet mee belasten. Vrienden zijn vaak van dezelfde leeftijd als de ouderen en hebben hun eigen lichamelijke klachten. Bij veel mensen blijft er dan niemand over.

Voor ons is mantelzorg dat iemand de oudere helpt bij dagelijkse dingen. Het gaat er om dat de oudere iemand heeft om op terug te vallen. Denk bijvoorbeeld aan kleine dingen als de ramen lappen, het vervangen van een lichtpeertje, een persoon voor noodgevallen, het opmaken van het bed, enzovoort. Het zijn de kleine dingen die een oudere vaak zelf niet meer kan, maar waarvoor ze ook geen professionele hulp kunnen inschakelen.

In onze maatschappij vallen steeds meer mensen buiten de boot. Ouderen vallen ook vaak buiten de boot waardoor ze niet meer de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het is aan de maatschappij, door middel van vrijwilligers, om te voorzien in de hulp die mensen nodig hebben.

Wilt u helpen als mantelzorger?

Dit betekent verantwoordelijkheid, maar het is absoluut geen fulltime baan. Voor veel mantelzorgers houdt dit in dat ze bijna dagelijks even langsgaan bij de oudere. Ze doen een kopje koffie, nemen (zware) boodschappen mee, controleren of alles goed is en doen klein huishoudelijk werk.

Vaak is het voor de oudere wel mogelijk om hulp in het huishouden te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een betaalde huishoudelijke hulp of thuiszorg. Toch zijn er steeds meer taken die niet door deze personen (kunnen of mogen) worden vervuld. Dit gat dient te worden gevuld door een ander persoon: een vrijwillige mantelzorg.

Het is voor de oudere ontzettend fijn om iemand te hebben waar ze op terug kunnen vallen. Het is een pak van hun hart. Het zijn geen grote dingen, maar het is wel een verantwoordelijkheid die zou moeten worden genomen uit liefde voor de ander. U zou het moeten willen doen, omdat u graag een ander wilt helpen. Het zijn kleine dingen, kost niet veel tijd, maar is ontzettend belangrijk. Wilt u zich inzetten als mantelzorger?