Vrijwilligerswerk in Lisse

Het servicepunt vrijwilligers Lisse (SVL) heeft de volgende missie en visie.

Missie
Het SVL versterkt en ondersteunt het vrijwilligerswerk in Lisse.
Het SVL heeft een maatschappelijke doelstelling met geloof in de Lisser en zijn/haar talenten.
Het SVL wil iedere Lisser de mogelijkheid bieden mee te doen als actief burger.
handen home Visie
Vrijwillige inzet is voor een leefbare samenleving van onschatbaar belang.
Vrijwillige inzet van bewoners is zo belangrijk omdat het:
De meest vanzelfsprekende manier is om maatschappelijke betrokkenheid te uiten;
Sociaal kapitaal, sociale netwerken en onderling vertrouwen oplevert;
Een positieve invloed heeft op de eigenwaarde;
Bijdraagt aan het ontwikkelen en uitbreiden van persoonlijke en sociale vaardigheden.